მისია და მიზნები


ჩვენი მისიაა პროდუქციის  და მომსახურების ხარისხის უფრო მაღალი დონის მიღწევა, რათა შეიცვალოს მყიდველის ყოველდღიური დამოკიდებულება აკვებ პროდუქტებზე, ახალი ტენდენციების, გემოვნების შემოღება, მაგრამ არ იქნეს დავიწყებული ძველი ტრადიციული. იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოვებაზე ჩვენი კომპანია ბაზარზე ჩამოყალიბდა ისეთ ძლიერ რომლებლაც შევქმენით ახალი სდანდარტები კვების ბაზარზე. და არასოდეს ვწყვეტთ განვითარებას.
^