ჩვენი გუნდი


"მზაზარეულის" სიამაყე ჩვენი შემადგენლობითი გუნდია, რომელიც შედგება 110 თანამშრომლისგან. მაღალკვალიფიციური კვების ტექნოლოგიების გარდა, რომლებსაც აქვთ მრავალი წლის გამოცდილება , თითოეული ჩვენ თანამშრომელს  აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომლის ზრდასაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ყოველწლიურ გადამზადება და ტრეინინგებით , მათი სპეციალობის მოთხოვნების გათვალისწინებით.


იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ გუნდის ერთობლიობა და შევინარჩუნოთ მაღალი დონის მოტივაცია, ჩვენი კომპანია ცდილობს თანამშრომლების წახალისება ყველა შესაძლო გზით, რათა შეინარჩუნოს ინტერესი შედეგები და ჯანსაღი სული. პასუხისმგებლობების მიღებამდე ყოველი ახალი თანამშრომელი ექვსთვიანი კურსს და სტაჟირებას გადიან ჩვენი მეგობრული გუნდში.


კომპანიის არსებობის პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თანამშრომლებს ქონდეთ მაღალი მოტოვაცია, რის შედეგადაც პერსონალის გადინება  მინიმუმამდე შემცირდა და ეს დასტურდება იმით, რომ დღეს 2/3 თანამშრომლების ჩვენთან ერთად მუშაობს, მას შემდეგ, რაც კომპანია დაფუძნდა. ეს არის ერთგვარი ფენომენი დასაქმების ბაზარზე .მატერიალური წახალისების გარდა, ჩვენ ასევე ვცდილობთ, უზრუნველყოს თანამშრომლები სოციალური გარანტიებით, მაგალითად, კერძო სადაზღვევო მხარდაჭერით.

^