ჩვენ შესახებ


მზაზარეული კომპანია, რომელიც თავის შვილობილ კომპაიასთან ერთად "Georgian food line" მუშაობს, ქართული კვების პროდუქტების ბაზარზე 10 წელზე მეტია. მზაზარეული ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშეა ნახევარ ფაბრიკატებსა და მზა პროდუქციის სეგმენტში, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს მსხვილი საცალო ვაჭრობის ქსელებისგან, როგორიცაა კარფური და ნიკორა და მათ აწვდის პროდუქციას.  

 

მზამზარეული ყოველ დღიურად თავის პროდუქციას აწვდის 300 მეტ კვების ობიექტებს მათ შორის საზოგადოებრივ კვების ობიექტებს, რესტორნებსა და ქითერინგულ კომპანიებს.


ჩვენის   მიერ ყოველდღიურად წარმოებული პროდუქცია  შედგება 150 მეტი სახეობიდან   და თითოეული პროდუქტი დამზადებულია ISO 9001, ISO 22000 და HACCP სტანდარტების ხარისხის სერტიფიკატის შესაბამისად. უფრო მეტიც, მზაზარეული მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს სერტიფიცირებულ ლაბორატორიებთან, რათა გააკონტროლოს პროდუქციის ხარისხი და უსაფრთხოება.


ჩვენი შვილობილი, კომპანია Georgian Food line, დაკავებულია  მაღალი ხარისხის ქათმის ხორცის იმპორტით და თავის მხრივ დიდ ყურადღებას უთმობს ნედლეულის ხარისხს და უსაფრთხოებას.


მზამზარეული ლიდერია საქართველოს  კვების მრეწველობის სექტორში და ასევე პიონერია მზა პროდუქტის სპეციალურ გაზის აირით   დაცულ კონტეინერებში  შეფუთვაში და იყენებს საერთაშორისო ბაზრებზე აპრობირებულ თანამედროვე ტექნოლოგიების ყველა მიღწევას. ჩვენი პროდუქციის ხარისხს აქვს მაღალი შეფასება  როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო ასოციაციებს მიერ, რომლებიც ქვეყანაში სურსათის წარმოების მდგომარეობას აკონტროლებენ.^