კონფიდენციალობის პოლიტიკა


კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

mzamzareuli.com პატივს სცემს ჩვენი მომხმარებლების კონფიდენციალურობას და მომართულია მათი ონლაინ უსაფრთხოების დაცვისაკენ მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფით ნებისმიერ დროს, როდესაც ისინი ურთიერთქმედებენ ჩვენს ვებგვერდთან. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს დოკუმენტი დაწვრილებით განმარტავს რა ინფორმაცია მოგვეწოდება თქვენგან ან შეიძლება მოგვეწოდოს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დრო და დრო შესაძლებელია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლება, ამიტომ მოგიწოდებთ მისი ხშირი შემოწმებისაკენ.

მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოხატავს იმას, თუ როგორ იყენებს შპს “CompanyName” (შემდეგში: “ჩვენ”) თქვენს ინფორმაციას.

1. ინფორმაციის შეგროვება

თქვენი პირადი ინფორმაცია რომელიც ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ და საჭიროების შემთხვევაში მოვითხოვოთ არის:

ფიზიკური პირის შემთხვევაში:

იურიდიული პირის შემთხვევაში;

·         იურიდიული პირის დასახელება;

·         საიდენტიფიკაციო ნომერი;

·         მისამართი (იურიდიული, ფაქტიური);

·         სათაო ოფისის/ფაქტიური მისამართის

o   ქალაქი;

o   საფოსტო ინდექსი;

o   სრული მისამართი;

·         საკონტაქტო:

o   ოფიციალური ელ.ფოსტის მისამართი;

o   საკონტაქტო პირის ელ.ფოსტის მისამართი;

o   საკონტაქტო პირის მობილურის ან ტელეფონის ნომერი;

·         ორგანიზაციის სფერო და საქმიანობა;

 

ვებ გვერდზე ვიზიტისას ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია:

 

2. შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება

შეგროვებული ინფორმაცია გამოყენებულ იქნება საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, თქვენი განცხადების განსახილველად (მომსახურების გასაწევად), მათ შორის:

შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს ტელეფონის ნომერზე და თქვენს ელ-ფოსტაზე ჩვენი სიახლეებისა და შეთავაზებების გამოსაგზავნად. იმისათვის, რომ ელექტრონულ ფოსტაზე აღარ მიიღოთ ჩვენი შემოთავაზებები თუ სიახლეები, მიღებულ ელ-ფოსტას თანდართული ექნებაელ-ფოსტის გამოწერისფუნქციის გათიშვა, რომელიც მოთავსებული იქნება ელ-ფოსტის ბოლოში. ლინკზე დაჭერის შემდეგ აღარ მიიღებთ ჩვენ შეთავაზებებსა თუ სიახლეებს.

ნებისმიერი ინფორმაცია რომელიც შეიძლება გაზიარებულ იქნას მესამე პირთან, არ იქნება თქვენი მაიდენტიფიცირებელი, ინფორმაცია იქნება მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემი. ინფორმაციით რომელიც შეიძლება მესამე პირს მიეწოდოს არ იქნება შესაძლებელი დადგინდეს თუ ვინ ხართ თქვენ, ეს იქნება მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემი.

3. მომხმარებლის მხარეს დამახსოვრებული ინფორმაციის გამოყენება - მზა ჩანაწერების(cookie) გამოყენება;

მზა ჩანაწერებიშეიცავს ინფორმაციას, რომელიც დამახსოვრებულია თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ბმულები არ შეიცავს პირად ინფორმაციას, იგი შეიცავს მხოლოდ ჩვენ საიტზე შემოსვლის სტატისტიკურ ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია ჩვენ გვეხმარება ვებ გვერდის გაუმჯობესებაში და პერსონალიზირებული მომსახურების შექმნაში.

თუ თქვენ არ გსურთ თქვენიმზა ჩანაწერები“ ინფორმაციის გამჟღავნება, შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი ვებნავიგატორის მეშვეობით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენიმზა ჩანაწერებისწაშლის ან გაუქმების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა არ გქონდეთ საშუალება სრულად იხილოთ ვებ გვერდი და ისარგებლოთ ყველა მისი ფუნქციით.

 

4. ინფორმაციის შენახვა

ინფორმაცია შენახული იქნება მესამე პირის სერვერზე, სადაც მონაცემებზე წვდომა დაშვებულია მხოლოდ შესაბამის ინფორმაციაზე უფლება-მოსილი მომხმარებლის მიერ, წინასწარ შეთანხმებული პაროლით. პერიოდულად ვახდენთ ინფორმაციის ჩვენ საკუთარ მყარ დისკებზე გადმოტანას და დაარქივებას, რომელზეც ასევე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სპეციალური პაროლით და გასაღებით;

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ონლაინ ინფორმაციის მიმოცვლა არ არის ბოლომდე დაცული, მცირე მაგრამ არის შანსი რომ დაცული ინფორმაცია გარკვეული რისკის ქვეშ დადგეს.

თქვენ მიერ გაცემულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ხართ თქვენ, გთხოვთ სიფრთხილე გამოიჩინოთ პაროლებისა და სხვა ინფორმაციის გაცემისგან.

5. ინფორმაციის გამჟღავნება

შეიძლება პერსონალური ინფორმაცია გამჟღავნებული იქნეს ჩვენ შიდა ჯგუფში არსებულ პიროვნებებთან.

მესამე პირს შეიძლება ინფორმაცია გადაეცეს:

6. მესამე პირის ლინკები

მესამე პირის ლინკები შეიძლება იყო ჩვენს ვებგვერდზე. ნებისმიერ მესამე პირს აქვს თავისი კონფიდეციალურობის ხელშეკრულება, რომელსაც თქვენ ეთანხმებით ვებგვერდზე გადასვლისას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე პირის ვებგვერდებზე. ჩვენ პასუხს ვაგებთ მხოლოდ ჩვენს ვებგვერდზე. ნებისმიერი მესამე პირის ლინკი, რომელიც ჩვენ ვებგვერდზე იქნება დადებული არ იქნება ჩვენი კონტროლის ქვეშ და არ ვიღებთ მასზე პასუხისმგებლობას.

 

7. საკონტაქტო საშუალებები

ჩვენ შეგვიძლია დაგეკონტაქტოთ ნებისმიერი ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის საშუალებით, სანამ უარს არ განაცხადებთ.

8. ცვლილებები კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში

მომავალში, კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ამ გვერდზე. თუ ხელშეკრულებაში მოხდება რაიმე მატერიალური ან არსებითი ცვლილება ჩვენ შეგატყობინებთ ვებ გვერდის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.

9. ჩვენთან დაკავშირება

კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონულ ფოსტაზე contact@mzamzareuli.com, ტელეფონის ნომერზე ;

 

 

^